Provas tènnicas de fueddàriu italianu-sardu e sardu monolìngua on-line

Traballu faendi / Lavori in corso / Work in progress

Sa tenta de custu fueddàriu iat a essi de cresci abellu abellu cun s’aciunta de unus cantu fueddus dònnia dii (cosa chi at a fai su curadori traballendi cun àterus amigus de s’Acadèmia de su Sardu). Po apoderai s’arregularidadi de sa strutura de su fueddàriu no at a fai a aciungi fueddus nous de parti de àterus. Mancu nau si bollat perou ca est benibeniu s’agiudu e su parri de totus is chi dd’ant a bolli donai, ponendi•nce•ddu in su logu po is cumentus de is fueddus chi ant a essi aciuntus dii po dii.

%d bloggers like this: