Category Archives: Agetivus

zero

zero ag.n,  sm ♦ ag.n (in cifre 0) zeru ▪ z. punti, z. gradi, dieci gradi sotto z. zeru puntus, zeru gradus, dexi gradus asuta de zeru ◙ LOC ▪ ECON crescita z. crèscida zeru ▪ LING desinenza, suffisso z. desinèntzia, sufissu zeru ▪

zero

zero ag.n,  sm ♦ ag.n (in cifre 0) zeru ▪ z. punti, z. gradi, dieci gradi sotto z. zeru puntus, zeru gradus, dexi gradus asuta de zeru ◙ LOC ▪ ECON crescita z. crèscida zeru ▪ LING desinenza, suffisso z. desinèntzia, sufissu zeru ▪

zeppo

zeppo ag ♦ intipiu, stibiu ◙ LOC raff ▪ pieno z. prenu a stibu (di solidi comprimibili), a cùcuru (di solidi), arrasu (di liquidi) 

zeppo

zeppo ag ♦ intipiu, stibiu ◙ LOC raff ▪ pieno z. prenu a stibu (di solidi comprimibili), a cùcuru (di solidi), arrasu (di liquidi) 

zitto

zitto ag, escl FO   diz.uso ◊ ag (che tace) ¤ citiu (f. -ia, -ida), calliau (f. -ada), mudu (f. -a) ¶ LOC ¤ fare star z. fai citiri ¤ stare, rimanere, restare z. abarrai, aturai citiu ¤ z. z. citiu citiu, a sa muda ♦ escl (comando per

zitto

zitto ag, escl FO   diz.uso ◊ ag (che tace) ¤ citiu (f. -ia, -ida), calliau (f. -ada), mudu (f. -a) ¶ LOC ¤ fare star z. fai citiri ¤ stare, rimanere, restare z. abarrai, aturai citiu ¤ z. z. citiu citiu, a sa muda ♦ escl (comando per

zoppo

zoppo ag, sm AD   diz.uso ◊ ag 1 (di andatura difettosa) tzopu (f. -a), atzopiau (f. -ada) ¤ z. da una gamba, dalla nascita tzopu a una camba, de nàscida (nàsciu tzopu) ¶ LOC ¤ andare, correre a piè z. (gioco) CO giogai a peincareddu

zoppo

zoppo ag, sm AD   diz.uso ◊ ag 1 (di andatura difettosa) tzopu (f. -a), atzopiau (f. -ada) ¤ z. da una gamba, dalla nascita tzopu a una camba, de nàscida (nàsciu tzopu) ¶ LOC ¤ andare, correre a piè z. (gioco) CO giogai a peincareddu