zona

zona   sf

FO   diz.uso


◊ 1 (parte di spazio) tretu m ¤ z. di cielo, di terra tretu de celu, de terra
¶ LOC (di appartamento) z. giorno, z. notte aposentus de dii, aposentus de noti ¤ fig (di persona, di situazione) z. d’ombra tretu umbrosu, scuriosu
¤ (parte di territorio o di città con caratteristiche proprie) zona, logu m, parti, tretu m ¤ z. di pianura, di montagna, boscosa, costiera, umida, sismica logu de pranu, de monti, de padenti, de mari, de pauli, de terremotus ¤ z. sud, centrale, periferica parti de mesudii, centrali, de foras ¤ z. residenziale, pedonale, commerciale, industriale zona de bivimentu, peonali, de is afàrius, industriali
¶ LOC ¤ z. a traffico limitato (ZTL) tretu a trastìgiu arregulau (TTA) ¤ z. disco arrimadòrgiuitsm parchègiu a oràriuitsm zona discu ¤ z. verde zona birdi ¤ fig POL MIL z. calda, di frontiera zona trumbullada, tretu de làcana ¤ DIR z. di guerra, z. franca zona de gherra, zona franca (logu francu de impostas)
¶ LOC ag ¤ di z. de logu
¶ LOC av ¤ in z.fuori z. a tretu, foras (de tretu)
¤ 3 TS GEOGR zona ¤ z. terrestre climatica zona climàtica
¤ 4 TS SPORT (parte del campo di competenza) zona ¤ marcare a z. marcai a zona
¶ LOC ¤ in z. Cesarini a s’ùrtimu grei

Advertisements

Chi bolis, fait a ponni unu cumentu

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: