Z

 

Italiano Sardu
z / Z sf/m z / Z
zaino sm mucìllia, tasca, zàinu
zampa sf farranca, camba, pei, manu
zampogna sf zampònnia, launeddas
zanna sf sanna, allu
zanzara sf sìntzula
zappa sf marra, marrapicu
zappare vt vi marrai
zattera sf fassoni, zàtera
zavorra sf saurra, bascaràmini
zebra sf zebra, tiras·de·traessai
zeppo ag intipiu, stibbiu
zero sm ag.n zeru, nudda
zeta sf/m zeta
zia sf tzia
zinco sm zingu
zingaro sm zìngaru
zio sm tziu
zitella sf bagadia
zitto ag in citiu, calliau, mudu, citu!
zoccolo sm zòculu, unga, lea, fàscia, basamentu, tumba·scova
zolfo sm tzùrfuru
zolla sf lea, lèura
zona sf tretu, zona, logu, parti
zoo sm zou
zoologia sf zologia
zoppicare vi atzopiai, baddai, fartai
zoppo ag sm tzopu, atzopiau
zucca sf crocoriga, conca, cuca
zuccheriera sf tzucurera
zucchero sm tzùcuru, capa, carboidraus
zucchina / zucchino sf/sm crocoriga
zuffa sf certu, briga, abètia
zuppa sf supa, matzamurru, manestu, ziminu, burrida, arroscèntzia
zuppiera sf supera